ДИСТРИБУЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИ СОФТУЕР - WINMAG

ЦЕНИ

Универсален митнически софтуер за попълване на необходимите митнически документи и информационна система с митническа тарифа и основните нормативни актове, регулиращи вносно-износния режим на Р. България. WinMag е съвременен, надежден, проверен в практиката от редица големи и по-малки фирми софтуер за обработка на митнически декларации и на другите митнически бланки и формуляри, необходими при внос, износ и транзит на стоки.

WinMag работи и ползва всички предимства на Microsoft Windows и е в пълно съответствие с Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС). Тя е една от утвърдените митнически програми на българския пазар.

Изтегли: WinMid

Изтегли: WinMid NET (мрежова версия)

    За клиентите без лиценз за WinMid версията е демонстрационна. Тя включва всички функции на лицензирания програмен продукт, но добавя надпис "ДЕМОНСТРАЦИОННА ВЕРСИЯ" върху разпечатвания формуляр на съответния документ и не позволява запис в XML формат. 

Модулът WinMid:

е предназначен за автоматизирано изготвяне, отпечатване, съхраняване и преглед на основните митнически, търговски и международни транспортни документи (митническа декларация, декларация за стойността, ДЕАД, експортна фактура, CMR (CMR товарителница), CIM, авио товарителница, удостoверение за внос и износ, сертификат за произход, EUR1, митнически манифест, декларация за кредитите и лизингите, служебна бележка, цесия);

позволява добавяне на произволни документи по поръчка на клиента;

осигурява отпечатване върху всяка от разпространяваните от различни печатници бланки и добавянето на нови. Позволява настройка на всяко отделно поле от бланките, което решава проблема с нестандартните бланки; предлага различни степени на контрол на данните и промяна на контрола по време на работа;

дава възможност да се използват шаблони на документи или библиотеки за всяка клетка;

копирането на данни между отделните документи може да бъде предефинирано;

модул за съхранение и работа с валутните курсове за митнически цели;

позволява извличане на дефинирани от потребителя справки от митническите документи и възможност за изпращането им в други програми като Word или Excel;

електронно деклариране на митническа декларация и митнически манифест в XML формат и експортиране на данни в текстов формат, подлежащ на настройване;

може да приема данни от програми за текстообработка като MS Excel и MS Word. Форматът на приема може да бъде настройван;

файловата организация на данните предлага лесна комуникация и администриране на данните;

предлага форма за бързо определяне на митните сборове на няколко стоки;

предоставя и използва пълната информацията за избраната тарифна позиция.

Модулът WinMid B2B:

e за деклариране по електронен път чрез връзка тип "система-система" (В2В) между информационната система на икономическия оператор и митническата информационна система.

За да се осъществи връзка тип "система-ситема" (В2В), са необходими следните условия:

Интернет достъп със статичен реален IP адрес.

VPN рутер (маршрутизатор), комуникиращ със сървърите на Агенция Митници.

Електронен подпис.

Изграден VPN канал между VPN рутера и сървърите на Агенция Митници.

ЦЕНИ

 

No Описание Цена

WinMag

1. WinMag - програмен лиценз за еднопотребителска версия (1+1 работни места) + предоставяне на всички нововъведения по софтуера и на промените в митническото законодателство за период от 12 месеца от датата на покупката 900 лв.
1.1.    Доплащане за WinMag NET – мрежова версия +300лв
1.2.    Доплащане за TransitMag B2B – митнически режим "ТРАНЗИТ" чрез връзка тип "система-система" +300лв.
1.3.    Доплащане за SafeMag Store – митническо складиране +900лв.

Абонаментни поддръжки (за 12 месеца)

2. WinMag (еднопотребителска версия) 450 лв.
2.1.    Доплащане за WinMag NET – мрежова версия +150лв.
2.2.    Доплащане за TransitMag B2B – митнически режим "ТРАНЗИТ" чрез връзка тип "система-система" +150лв.
2.3.    Доплащане за SafeMag Store – митническо складиране +450лв.


Програмните продукти SafeMag и TransitMag B2B работят с MS SQL®

В цената на продукта WinMag е включена:

1. Инсталация.
2. Безплатен лиценз за второ работно място.
3. Два часа обучение.
4. Актуализиране на данните съобразно промените в законодателството и безплатно предоставяне на допълненията, направени за съответната версия в периода на поддръжка.

Абонаментната поддръжка е за срок от 12 месеца, валидна от датата на покупката. Новостите свързани с програмните продукти се изтеглят от тук.

Ако работното място не е свързано към интернет, абонаментната поддръжка се извършва чрез посещаване на клиента в рамките на града на съответният дистрибутор или чрез изпращане на CD по поща. 

Цени за лиценз на следващо работно място на WinMag:

  • За второ работно място в рамките на съответния офис – безплатен 
  • За всяко следващо работно място – 20% отстъпка от цената на продукта

Цени за годишна абонаментна поддръжка на следващо работно място на WinMag:

  • За второ работно място в рамките на съответния офис – безплатен 
  • За всяко следващо работно място – 20% отстъпка от цената на продукта

Цена за допълнително повикване и извършване на квалифицирана услуга – 60 лв/час
Цена за допълнително обучение – 60 лв/час

Цените са с ДДС.